Garanti

Alle produkter som købes hos kvmshop.dk/S-Connect ApS er naturligvis omfattede af den gældende danske købelov. Husk derfor at gemme fakturaen, hvis der skulle opstå et problem.
Der ydes 2 års indleveringsgaranti på alle produkter, gældende fra fakturadato. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, såfremt disse konstateres under produktets normale brug. Efter garantiens udløb kan kvmshop.dk/S-Connect ApS ikke gøres ansvarlig for sådanne fejl.
Garantien dækker for reservedele. Onsite servicebesøg i forbindelse med opsætning, garanti eller service faktureres efter kvmshop.dk/S-Connect ApS’s almindelige timesatser.
Garantien omfatter ikke fejl eller skader, der direkte eller indirekte er opstået som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling eller fejlagtig tilslutning. Garantien omfatter endvidere ikke erstatning for eventuelle følgeskader herunder skader på andre installationer/genstande. Garantien dækker ej heller udgifter i forbindelse med montage/demontage.
kvmshop.dk/S-Connect ApS friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af data. I det omfang kvmshop.dk/S-Connect ApS er ansvarlig overfor kunden er kvmshop.dk/S-Connect ApS’ ansvar begrænset til direkte tab, således ikke til følgeskader på tilsluttet udstyr eller indirekte tab, som tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger etc.
Garantien bortfalder, såfremt fejl er – eller er forsøgt – afhjulpet af andre end kvmshop.dk/S-Connect ApS.
I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, returnerer kvmshop.dk/S-Connect ApS varen uden omkostninger for kunden. Kunden betaler selv fragt ved forsendelse til garantireparationen. Ved garantireparationer skal kopi af købsfaktura medsendes. I modsat fald afregnes reparation efter gældende takster.
Såfremt kvmshop.dk/S-Connect ApS tilbyder reparation af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er kunden ikke berettiget til at ophæve handlen.

Ombytning og returvarer
Det er en del af kvmshop.dk/S-Connect ApSs salgspolitik, at kunden kan fortryde et køb indenfor 15 dage efter modtagelsen og således returnere varen. Dette forudsætter, at varen fremstår som ny og ikke er beskadiget på nogle måder, samt at den er pakket i originalemballage. I modsat fald beregnes et 25% restocking gebyr.
Efter afprøvning og accept af vareprøve og efterfølgende bestilling af varen gælder fortrydelsesretten ikke.
Software kan kun returneres i ubrudt emballage og der ydes ingen returret på produkter hjemtaget specielt på kundens opfordring.

Returnering af et produkt
Før varen sendes skal der på telefonnummer 86 99 79 96 eller e-mail rekvireres et returnummer, som påføres klart og tydeligt på forsendelsen. Er der ikke taget kontakt til kvmshop.dk/S-Connect ApS’ kundeservice først, kan kvmshop.dk/S-Connect ApS ikke påtage sig ansvaret for varen.
Ved uopfordret indsendelse af en vare, uden at kundeservice har været kontaktet, kan kvmshop.dk/S-Connect ApS ikke påtage sig noget ansvar for varen, og vil være berettigede til at nægte modtagelse af forsendelsen overfor transportfirmaet.
Husk at varen skal returneres i original emballage og fremsendes franko (kunden betaler selv fragten).
Penge for returnerede produkter (inden for 15 dages fortrydelsesfristen) fremsendes normalt ved en bankoverførsel indenfor fem arbejdsdage.
Fragtudgifter i forbindelse med køb, returnering eller reparation af produkter refunderes ikke.

Returnering af defekte varer:
Ved returnering af en defekt vare er det vigtigt at kvmshop.dk/S-Connect ApS’ tekniske hotline kontaktes før indsendelse af varen. Teknisk hotline har telefonnummer: 86 99 79 96
Konstaterer den tekniske hotline, at varen er defekt og skal repareres eller ombyttes, udleveres et returnummer, som skal påføres pakken.
Ved uopfordret indsendelse af en defekt vare, uden at teknisk hotline har været kontaktet, kan kvmshop.dk/S-Connect ApS ikke påtage sig noget ansvar for varen, og vil være berettigede til at nægte modtagelse af forsendelsen overfor transportfirmaet.
kvmshop.dk/S-Connect ApS vil beregne et gebyr på 250 kroner + moms for at teste returnerede enheder, som viser sig at fungere fejlfrit.

Reparationer udenfor garantien:
Ved reparation af en vare udenfor garantien beregner kvmshop.dk/S-Connect ApS et gebyr på 250 kroner + moms for test og fejlfinding. Reparation sker efter regning, timeprisen herfor er 650 kroner og materialeprisen er efter regning dog minimum 200 kroner.
Herefter får kunden et tilbud på selve reparationen af varen. Dette tilbud skal accepteres, før reparationen igangsættes.

Kompatibilitetsproblemer som fejlkilde:
kvmshop.dk/S-Connect ApS påtager sig intet ansvar for kompatibilitet med andre produkter. Hvis kunden konstaterer et kompatibilitetsproblem, skal kvmshop.dk/S-Connect ApS’ produkt returneres indenfor 15 dage medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. kvmshop.dk/S-Connect ApS vil ikke acceptere returnering af ikke-defekte enheder under henvisning til inkompatibilitet med andre produkter medmindre denne sker indenfor 15 dages returfristen, d.v.s. 15 dage fra faktureringsdatoen. Kunden bærer alene ansvar for at teste varen for kompatibilitet indenfor denne frist.