Forsendelse

Modtager vi ordren inden kl. 13.00, kan lagervarer sendes samme dag. Levering er sket ved den fysiske aflevering af varen hos kunden.
Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i leveringssituationen på tidspunktet for ordremodtagelsen. Ligeledes tages der forbehold for leveringsvanskeligheder som følge af strejke, lock-out og andre forhold der er udenfor kvmshop.dk/S-Connect ApS' indflydelse. Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket levering anerkendes ikke.
Alting pakkes forsvarligt ind og kvmshop.dk/S-Connect ApS yder forsikring på varerne. 
kvmshop.dk/S-Connect ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
Kunden skal umiddelbart efter modtagelsen undersøge det leverede for synlige fejl og mangler og/eller uoverensstemmelse mellem det i følgesedlen angivne og leverancen, og såfremt kunden finder sådanne forhold, skal kunden straks og uden ophold orientere kvmshop.dk/S-Connect ApS herom.